ข่าวสารประชาสัมพันธ์ภายในวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

คณะสาธารณสุขฯ จัดโครงการ สาธารณสุขสัมพันธ์ NTC ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560คณะสาธารณสุขศาสตร์ [ ประกาศวันที่ 24 ธ.ค. 2560 05:41:53 ]
วันที่ 24 ธันวาคม 2560 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม จัดโครงการ สาธารณสุขสัมพันธ์ NTC ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีท่าน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ อ.วีรพงษ์  สุทาวัน เป็นประทานในพิธี พร้อมด้วยอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมงาน