ข่าวสารประชาสัมพันธ์ภายในวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

โรงเรียนนอร์ทเทิร์นบริรักษ์ กับ เทศบาลตำบลหนองบัวใต้ ทำพิธีลงนามข้อตกลงทางวิชาการร่วมกันคณะสาธารณสุขศาสตร์ [ ประกาศวันที่ 05 เม.ย. 2561 13:34:15 ]
คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ได้ทำพิธีลงนามข้อตกลงทางวิชาการร่วมกัน อย่างเป็นทางการ ระหว่าง โรงเรียนนอร์ทเทิร์นบริรักษ์ กับ เทศบาลตำบลหนองบัวใต้ โดยได้รับเกียรติจากท่าน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองบัวใต้และท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น