ข่าวสารประชาสัมพันธ์ภายในวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

โครงการคำภีร์นพเก้า คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นคณะศึกษาศาสตร์ [ ประกาศวันที่ 23 ส.ค. 2562 16:11:59 ]
วันที่ 23 สิงหาคม 2562 คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ได้จัดโครงการคำภีร์นพเก้า ในหัวข้อ "ความคิดเชิงสร้างสรรค์สู่กระบวนการเรียนรู้" วิยากรโดย อาจารย์อรุนี สาลี และอาจารย์ศิรัส ปรากฏวงษ์