ข่าวสารประชาสัมพันธ์ภายในวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

เตรียมความพร้อม เปิดหลักสูตรสาขาวิชาอิสลามศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ [ ประกาศวันที่ 30 ส.ค. 2562 11:12:38 ]
วันพฤหัสบดี ที่ 29 สิงหาคม 2562 สาขาอิสลามศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ได้ออกแบบป้ายหน้าห้องละหมาด ดำเนินการจำลองห้องละหมาด และถ่ายภาพเพื่อทำประชาสัมพันธ์สาขาวิชาอิสลามศึกษาลงแผ่นพับรวมทั้งเวปไซต์วิทยาลัยฯ