ข่าวสารประชาสัมพันธ์ภายในวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

โครงการคัมภีร์นพเก้า "ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความกล้าแสดงออก" ครั้งที่ 2คณะศึกษาศาสตร์ [ ประกาศวันที่ 04 ก.ย. 2562 11:43:42 ]
คณะศึกษาศาสตร์จัดกิจกรรมคุณลักษณะบัณฑิต คัมภีร์นพเก้าในหัวข้อ "ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความกล้าแสดงออก" ครั้งที่ 2