ข่าวสารประชาสัมพันธ์ภายในวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

วิพากษ์ข้อสอบปลายภาค 1/2562คณะศึกษาศาสตร์ [ ประกาศวันที่ 07 ก.ย. 2562 09:51:28 ]
วันศุกร์ ที่ 6 กันยายน 2562 คณะศึกษาศาสตร์ได้มีการวิพากษ์ข้อสอบปลายภาค 1/2562 ทั้งนี้ คณะศึกษาศาสตร์ ขอขอบคุณ อาจารย์ดร.เกสร กอกอง ผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์ข้อสอบในวันนี้