ข่าวสารประชาสัมพันธ์ภายในวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

นิเทศนักศึกษาสาขาวิชาปฐมวัยคณะศึกษาศาสตร์ [ ประกาศวันที่ 18 ก.ย. 2562 15:59:57 ]
วันที่ 16-17 กันยายน 2562 อาจารย์ไพรินทร์ บุหลัน อาจารย์ประจำหลักสาขาวิชาปฐมวัย ได้ออกนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ที่กำลังฝึกปฎิบัติวิชาชีพครู ณ โรงเรียนแพะวิทยา, โรงเรียนอุมดาเหนือ, โรงเรียนอุมดาใต้