ข่าวสารประชาสัมพันธ์ภายในวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

อาจารย์ศิรัส ปรากฏวงษ์ นิเทศนักศึกษาสาขาวิชาปฐมวัย ครั้งที่ 2คณะศึกษาศาสตร์ [ ประกาศวันที่ 21 ก.ย. 2562 10:12:37 ]
วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562 อาจารย์ศิรัส ปรากฏวงษ์ ได้ออกนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 5 (ครั้งที่ 2) ที่กำลังฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู ณ โรงเรียนบ้านพลูหลวงวิทยา (วัดโคกพลู), โรงเรียนบ้านท่าเล่, โรงเรียนบ้านนาโบสถ์ (น้อมมิตรอนุกูล), โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ค่ายพระเจ้าตากสินสงเคราะห์ อ.เมือง และ อ.วังเจ้า จ.ตาก