ข่าวสารประชาสัมพันธ์ภายในวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

ตัวแทนคณาจารย์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนคณะศึกษาศาสตร์ [ ประกาศวันที่ 15 ก.พ. 2563 15:28:08 ]
วันศุกร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ตัวแทนคณาจารย์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมต้นและปลาย ในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม อ.แม่ละเมา จ.ตาก