ข่าวสารประชาสัมพันธ์ภายในวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

“โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กับกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้เบื้องต้น (C.B.T.C.)”คณะศึกษาศาสตร์ [ ประกาศวันที่ 15 ก.พ. 2563 15:33:30 ]
คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ร่วมกับ สโมสรลูกเสือจังหวัดตาก “ได้จัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กับกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้เบื้องต้น (C.B.T.C.)” ระหว่างวันที่ 14-16 ก.พ. 63 ณ ค่ายฝึกอบรม โรงเรียนชุมชนบ้านวังหินฯ ต.วังหิน อ.เมือง จ.ตาก