ข่าวสารประชาสัมพันธ์ภายในวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

โครงการอบรมสัมนาเชิงปัฏิบัติการ "กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบเพลง"คณะศึกษาศาสตร์ [ ประกาศวันที่ 15 ก.พ. 2563 15:50:46 ]
วันพุธ ที่ 29 มกราคม 2563 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบเพลง” ณ ห้อง ก 217 อาคารกรมหลวง วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุมิตรา ชาตานันท์ เป็นวิทยากรรับเชิญในวันนี้ โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่1-3และอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ทุกท่านเข้าร่วมโครงการ