ข่าวสารประชาสัมพันธ์ภายในวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการปฐมวัย โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์คณะศึกษาศาสตร์ [ ประกาศวันที่ 22 ก.พ. 2563 08:30:29 ]
วันศุกร์ ที่ 21 ก.พ. 2563 นำโดย อาจารย์พวงพิศ เรืองศิริกุล หัวหน้าสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาตร์ และนักศึกษาชั้นปี่ที่ 2-4 เข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการปฐมวัย ณ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์