ข่าวสารประชาสัมพันธ์ภายในวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

อาจารย์ไพรินทร์ บุหลัน นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการ์วิชาชีพคณะศึกษาศาสตร์ [ ประกาศวันที่ 22 ก.พ. 2563 08:41:20 ]
วันที่ 17-21 ก.พ. 2563 อาจารย์ไพรินทร์ บุหลัน นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการ์วิชาชีพ ณ โรงเรียนกฤษณพรรณ โรงเเรียนศรีมูลเมือง โรงเรียนบ้านแพะพิทยา โรงเรียนบ้านแม่ลิด โรงเรียนบ้านต้นงิ้ว โรงเรียนอนุบาลสบเมย โรงเรียนแม่สวด โรงเรียนแม่เงา โรงเรียนอุมดาเหนือ โรงเรียนอุมดาใต้ โรงเรียนบ้ารไร โรงเรียนคะปวง โรงเรียนบ้านห้วนโผ โรงเรียนบ้านสบเมย โรงเรียนตชด.บ้านโตแฮ โรงเรียนบ้านโพซอและโรงเรีบนบ้านจอซิเดอร์เหนือ สาขาบ้าน อุนู