ข่าวสารประชาสัมพันธ์ภายในวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

โครงการ ”ออกค่ายอาสาพัฒนาห้องเรียนระดับปฐมวัย”คณะศึกษาศาสตร์ [ ประกาศวันที่ 22 ก.พ. 2563 08:48:46 ]
อาจารย์ไพรินทร์ บุหลัน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์นำนักศึกษา ชั้นปีที่4 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จัดโครงการ ”ออกค่ายอาสาพัฒนาห้องเรียนระดับปฐมวัย” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเสริมความเป็นครู ณ โรงเรียนบ้านลานสาง จ.ตาก