ข่าวสารประชาสัมพันธ์ภายในวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563คณะศึกษาศาสตร์ [ ประกาศวันที่ 21 ก.ค. 2563 15:34:11 ]
วันที่1 กรกฎาคม 2563 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 นำโดย อาจารย์ไพรินทร์ บุหลัน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และอาจารย์ในคณะ ปฐมนิเทศนักศึกษาทุกชั้นปี และต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ด้วยความอบอุ่น