ข่าวสารประชาสัมพันธ์ภายในวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูคณะศึกษาศาสตร์ [ ประกาศวันที่ 30 ก.ค. 2563 11:29:44 ]
นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 5 คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น มารายงานตัวที่โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์เพื่อฝึกประสบการณ์วิฃาฃีพครู ประจำปีการศึกษา 2563