ข่าวสารประชาสัมพันธ์ภายในวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

โครงการ "นอร์ทเทิร์นร่วมใจปลูกสมุนไพรต้านโควิด"คณะศึกษาศาสตร์ [ ประกาศวันที่ 30 ก.ค. 2563 11:41:44 ]
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 อาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะศึกษาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ ”นอร์ทเทิร์นร่วมใจปลูกสมุนไพรต้านโควิด” ณ สวนสมุนไพร คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น