ข่าวสารประชาสัมพันธ์ภายในวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษษฃาต่อ ประจำปีการศึกษา 2563คณะศึกษาศาสตร์ [ ประกาศวันที่ 30 ก.ค. 2563 11:57:27 ]
คณะศึกษาศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2563 ปริญญษตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการประถมศึกษา สาขาวิชาอิสลามศึกษา ตั้งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคม 2563 สอบถามเพิ่มเติม คณะศึกษาศาสตร์ 080-736-2358