กองกิจการนักศึกษาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ขอเชิญชวนนักศึกษาและผู้คนที่สนใจ เข้าชม นิทรรศการเสมือนจริง จากกิจกรรมสู่อ้อมกอดนอร์ทเทิร์น ปีการศึกษา2564 ผ่าน Metaverse

กองกิจการนักศึกษาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ขอเชิญชวนนักศึกษาและผู้คนที่สนใจ เข้าชม นิทรรศการเสมือนจริง จากกิจกรรมสู่อ้อมกอดนอร์ทเทิร์น ปีการศึกษา2564 ผ่าน Metaverse

Metaverse คือ การสร้างสภาพแวดล้อมของโลกแห่งความจริงและเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน จนกลายเป็น “ชุมชนโลกเสมือนจริง” ที่สามารถผสานวัตถุรอบตัวและสภาพแวดล้อมให้เชื่อมต่อกันเป็นหนึ่งเดียว โดยอาศัยเทคโนโลยี AR และ VR เข้ามาช่วยเชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อให้กลายเป็นพื้นที่โลกเดียวกัน

– ผลงานกิจกรรม ของนักศึกษา

– คอลัมน์ เด็กนอร์ทเด็กเหนือ Vol.2

– คอนเทนต์ TIKTOK จากพี่สโมสร ปี 63

– ฝึกร้องเเพลงมาร์ช กับพี่ๆ

สนใจสามารถเข้าชมได้ตามลิงค์ ที่แนบมานี้ : คลิก