กองงกิจการนักศึกษา และองค์การนักศึกษา วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นขอเชิญชวน คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาพุทธศาสนิกชนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม “เจริญจิตภาวนา เข้าพรรษา เข้าถึงธรรม”

กองงกิจการนักศึกษา และ องค์การนักศึกษา วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นขอเชิญชวน คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาพุทธศาสนิกชนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม “เจริญจิตภาวนา เข้าพรรษา เข้าถึงธรรม”ในโครงการ สืบสานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2565เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ตลอดพรรษาเริ่ม วันศุกร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2565ณ บริเวณ ลานหน้าศาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสถาบันเวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

ขอขอบคุณ เพลงประกอบเพลงต้นฉบับเพลง ตราบลมหายใจสุดท้าย(คตีธรรมที่ได้รับแรงบันดาลใจจากคติธรรมของพระนางเขมาเถรี อัครสาวิกาเบื้องขวา ผู้เลิศทางมีปัญญามาก)

ศิลปิน : ปาน ธนพร แวกประยูร

กวีนิพนธ์โดย: ฐิตวํโสภิกขุ วัดปทุมวนาราม

ทำนอง: เดชาณัฏฐ์ ธีรดุริยสฤษฏ์ และ รัชต์พงษ์สมศรี

cover by Prim Parnchanokขับร้อง: ปริม ปานชนก พฤกษาทร

เรียบเรียง: ทรงวรธรรม สมกองซอ: อ.กฤษฎาธาร จันทะโก

Produced by: ทรงวรธรรม สมกอง