วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

NORTHERN COLLEGE

055-517488
088-8873963
088-8873969

การประชุมเพื่อสรรหา ตัวแทนสถาบัน เพื่อรับการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา

อาจารย์ภัทรพล โพธิติชัย หัวหน้างานกิจการนักศึกษา/ผอ.สำนักศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น เข้าร่วมประชุมเพื่อสรรหาเจ้าภาพการคัดเลือก​ฯ ปีการศึกษา​ 2566-2567 รวมทั้งการนำเสนอของนักศึกษาและการสัมภาษณ์​ของอนุกรรมการ​ ในวันอังคารที่​ 7​ มีนาคม​ 2566 เวลา​ 9.00​ น.​

ซึ่งในปีนี้ นางสาวณัฐชยา พชรจรัสแสง ชั้นปีที่ 4 คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ นายกองค์การนักศึกษา เป็นตัวแทนสถาบัน เพื่อรับการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 15-17 มีนาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง

แชร์เรื่องนี้ :

Recent Posts

Follow Us

NTC Video

Scroll to Top