การลงทะเบียนขอเข้ารับปริญญาบัตร สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1

ลงทะเบียนขอเข้ารับปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1)
สำหรับนักศึกษาที่ยื่นสำเร็จการศึกษาตั้งแต่
วันที่ 20 ตุลาคม 2565 – 7 กันยายน 2566
เพื่อเข้าพิธีประสาทปริญญาบัตร
ใน ช่วงปลายกุมภาพันธ์ – ต้นมีนาคม
(วันที่เข้ารับจริงจะแจ้งให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ และ เพจวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น อีกครั้ง)

สามารถลงทะเบียน ได้ ตั้งแต่วันนี้ – 25 พฤษจิกายน 2566

Link : https://forms.gle/59aVFMAM84Yowwc9A