วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

NORTHERN COLLEGE

055-517488
088-8873963
088-8873969

การแสดงชุด “ระบำทอผ้าใยกัญชง สายใยแห่งวัฒนธรรมชนเผ่าม้ง”

สำนักศิลปวัฒนธรรมวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น นำโดย ท่าน ดร.หัสชัย ตั้งมั่งมี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ อาจารย์ภัทรพล โพธิติชัย หัวหน้างานกิจการนักศึกษา/ผอ.สำนักศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับ วัฒนธรรมจังหวัดตาก จัดการแสดงชุด “ระบำทอผ้าใยกัญชง สายใยแห่งวัฒนธรรมชนเผ่าม้ง” เป็นตัวแทนจังหวัดตาก เพื่อถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดตาก ในงานเชิดชูเกียรติศิลปินท้องถิ่น เครือข่ายมรดกภูมิปัญญา ท้องถิ่น ๙ จังหวัด ภาคเหนือตอนล่าง ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสุวรรณภิงคาร มหาวิทยาลัยนเรศวร ในวันพฤหัสบดี ที่ 13 กรกฎาคม 2566

แชร์เรื่องนี้ :

Recent Posts

Follow Us

NTC Video

Scroll to Top