กิจกรรม ประเพณีเดินเท้าไหว้ศาลหลักเมือง สักการะศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ประเพณีเดินเท้าไหว้ศาลหลักเมืองสักการะศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ ศาลหลักเมืองสีมหาราช และศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

วันอาทิตย์ ที่ 21 สิงหาคม 2565