วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

NORTHERN COLLEGE

055-517488
088-8873963
088-8873969

กิจกรรม สู่อ้อมกอดนอร์ทเทิร์น ประจำปีการศึกษา 2565 วันเสาร์ ที่ 20 สิงหาคม 2565 ณ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

กิจกรรม สู่อ้อมกอดนอร์ทเทิร์น ประจำปีการศึกษา 2565 วันเสาร์ ที่ 20 สิงหาคม 2565 ณ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
มีการแบ่งช่วงกิจกรรมเป็น 2 ช่วง ดังนี้


ช่วงแรก – กิจกรรมนันทนาการนาการ


ช่วงที่สอง กิจกรรมพิธีบายศรีสู่ขวัญ พิธีเทียน


แชร์เรื่องนี้ :

Recent Posts

Follow Us

NTC Video

Scroll to Top