วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

NORTHERN COLLEGE

055-517488
088-8873963
088-8873969

ก.ค.ศ. รับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์

เรื่อง การรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง ปี 2566

แชร์เรื่องนี้ :

Recent Posts

Follow Us

NTC Video

Scroll to Top