วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

NORTHERN COLLEGE

055-517488
088-8873963
088-8873969

ขอเชิญร่วมงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาในรูปแบบ onsite และ online

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันอาทิตที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2567
ณ ห้อง อ201 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
มีการเผรแพร้ภาพสดผ่าน Facebook live Northern NTC

แชร์เรื่องนี้ :

Recent Posts

Follow Us

NTC Video

Scroll to Top