วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

NORTHERN COLLEGE

055-517488
088-8873963
088-8873969

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วรรณพร ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาวิชาการและประกันคุณภาพ

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วรรณพร พุทธภูมิพิทักษ์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาวิชาการและประกันคุณภาพ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เป็นต้นไป

แชร์เรื่องนี้ :

Recent Posts

Follow Us

NTC Video

Scroll to Top