ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วรรณพร ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาวิชาการและประกันคุณภาพ

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วรรณพร พุทธภูมิพิทักษ์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาวิชาการและประกันคุณภาพ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เป็นต้นไป