ขอแสดงความยินดีกับ นาย โชคชัย สิทธินิธิกุล ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 10 ในการแข่งขันจักรยานเขื่อนภูมิพล ครั้งที่ 20

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ขอแสดงความยินดี กับ นาย โชคชัย สิทธินิธิกุล

องค์การนักศึกษา วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น นักศึกษาชั้นปีที่ 4

สาขาวิชาเอกการตลาด คณะบริหารธุรกิจ

ได้รับ รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 10

ในการแข่งขันจักรยานเขื่อนภูมิพล ครั้งที่ 20

ประเภทเสือหมอบ รุ่นอายุไม่เกิน 29 ปี ชาย

ระยะทาง 63 กิโลเมตร

จุดปล่อยตัว ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อ.เมือง จ.ตาก

เส้นชัย เขื่อนภูมิพล อ.สามเงา จ.ตาก

ในวัน เสาร์ ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2566