วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

NORTHERN COLLEGE

055-517488
088-8873963
088-8873969

คณะสหเวชศาสตร์ ดาวเหนือคลินิก และนักศึกษาแพทย์แผนไทย ได้จัดบูทกิจกรรมมหกรรมตลาดนัดธุรกิจสุขภาพและการนวดไทย ร่วมกับ สสจ.ตาก ณ สวนสาธารณะหนองน้ำมณีบรรพต (เกาะลอย) อ.เมือง จ.ตากวันจันทร์ที่ 12 ก.ย.65 เวลา 09.00 น. คณะสหเวชศาสตร์ นำโดย ดร.พุฒิพงศ์ มากมาย คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ อาจารย์จตุพร แพงจักร หัวหน้าสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย อาจารย์ปรางทอง นนทะการ อาจารย์สาขาการแพทย์แผนไทย พท.พิจิตรา ยืยยั่ง, พท.กรองแก้ว หนูอิ่ม, พท.กัญญพัชร พุฒโสม แพทย์แผนไทยประจำดาวเหนือคลินิก นักศึกษาแพทย์แผนไทยชั้นปีที่ 1 และ ชั้นปีที่ 3 และทีมประชาสัมพันธ์ ได้จัดบูทกิจกรรมมหกรรมตลาดนัดธุรกิจสุขภาพและการนวดไทย ร่วมกับ สสจ.ตาก ณ สวนสาธารณะหนองน้ำมณีบรรพต (เกาะลอย) อ.เมือง จ.ตาก โดย พญ.ธัญญารัตน์ สิทธิวงศ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ซึ่งภายในงานจัดบูทกิจกรรม นักศึกษาแพทย์แผนไทยร่วมกับดาวเหนือคลินิกได้ให้บริการพอกเข่า และจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร รวมถึงการประชาสัมพันธ์ดาวเหนือคลินิกและหลักสูตรต่างๆ ของวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

แชร์เรื่องนี้ :

Recent Posts

Follow Us

NTC Video

Scroll to Top