วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

NORTHERN COLLEGE

055-517488
088-8873963
088-8873969

บริจาคถุงยังชีพและน้ำดื่มในโครงการ พอ.สว.

อาจารย์หัสชัย ตั้งมั่งมี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้แทนท่านอธิการบดี วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น บริจาคถุงยังชีพและน้ำดื่ม ในโครงการ พอ.สว. ระหว่างวันที่ 13-16 กุมพาพันธ์ 2562 ร่วมกับชมรมออฟโรดหินหนุน ณ หมู่บ้านกรูโบ อ.อุ้มผาง จ.ตาก

แชร์เรื่องนี้ :

Recent Posts

Follow Us

NTC Video

Scroll to Top