บริจาคถุงยังชีพและน้ำดื่มในโครงการ พอ.สว.

อาจารย์หัสชัย ตั้งมั่งมี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้แทนท่านอธิการบดี วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น บริจาคถุงยังชีพและน้ำดื่ม ในโครงการ พอ.สว. ระหว่างวันที่ 13-16 กุมพาพันธ์ 2562 ร่วมกับชมรมออฟโรดหินหนุน ณ หมู่บ้านกรูโบ อ.อุ้มผาง จ.ตาก