วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

NORTHERN COLLEGE

055-517488
088-8873963
088-8873969

งานวิ่ง tak marathon series 21km

คณะสหเวชศาสตร์ และดาวเหนือคลินิกการแพทย์แผนไทย วิทยาลัยนอร์เทิร์น
นำนักศึกษาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย บริการ Stretching cooldown ให้กับนักกีฬา

แชร์เรื่องนี้ :

Recent Posts

Follow Us

NTC Video

Scroll to Top