วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

NORTHERN COLLEGE

055-517488
088-8873963
088-8873969

ตัวแทนวิทยาลัย ฯ เข้ารับการประเมินและคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา

นางสาวนิตยา โชติรสกุล องค์การนักศึกษาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์สาขาวิชาการประถมศึกษา ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทน วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น เข้ารับการประเมินและคัดเลือก นักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา2566 เขตภาคเหนือ วันที่ 1-3 เมษายน 2567 ณ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

แชร์เรื่องนี้ :

Recent Posts

Follow Us

NTC Video

Scroll to Top