ทีมองค์การนักศึกษาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ได้รับรางวัล POPULAR VOTE ในการประกวด คลิปวิดีโอ ภายใต้ concept“เที่ยวงานกระทงสาย@ตาก”

ทีมองค์การนักศึกษา วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ได้รับ รางวัล POPULAR VOTE ในการประกวด คลิปวิดีโอ ภายใต้ concept“เที่ยวงานกระทงสาย@ตาก” เนื่องในงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี 2565

———————————————

อนุรักษ์ สืบสาน

รักษาวัฒนธรรม

ต่อยอด อย่างสร้างสรรค์

#ช่างฟ้อนntc#Nortart

#สำนักศิลปวัฒนธรรมวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

#เด็กนอร์ทเด็กเหนือ

#วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

#กระทงสายไหลประทีป๑๐๐๐ดวงจังหวัดตาก

#วัฒนธรรมจังหวัดตาก