นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นลงพื้นที่พูดคุยเเละสอบถามปัญหา ในโครงการ ” เเก้ปัญหาการ อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ “

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 คณะอาจารย์ เเละ นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นลงพื้นที่พูดคุยเเละสอบถามปัญหา ในโครงการ ” เเก้ปัญหาการ อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ” กับคณะครูโรงเรียนในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาเเม่ฟ้าหลวง (ศศช.) โดยมี 6 ศูนย์ได้เเก่ ศศช.ขุนห้วยหม่องวา , ศศช.กิ่งหม่องวา , ศศช.นุลา , ศศช.ห้วยเเห้ง , ศศช.เเสม , ศศช.นุบอ