นักศึกษาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น(ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา)เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 นักศึกษาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น(ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา)เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา เพื่อแสดงความเคารพและสักการะต่อครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณ ตลอดจนผู้เสียสละชี้ทางและให้แสงสว่างแก่ศิษย์วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ขอขอบพระคุณ ดร.ณัฏฐ์ พชรกันย์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา รวมถึงคณะครูทุกท่านที่ให้การต้อนรับอย่างดีเสมอมา