ปฐมนิเทศนักศึกษาออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2562

คณะอาจารย์ สาขาการจัดการ และรัฐศาสตร์ เจ้าหน้าที่ก.ย.ศ mis และประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ. วิทยาลัยนครราชสีมาและนำ นักศึกษา เข้าระบบออนไลน์และกรอกกยศ จำนวน 50 คน