ประกาศมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

แจ้งประกาศมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของสถาบัน ขอความร่วมมือทุกท่านในการร่วมกันป้องกันและปฏิบัติตาม เราจะผ่านไปด้วยกัน

ประกาศมาตรการป้องกัน-covid-19