ประกาศ เรื่อง ข้อปฏิบัติ และกำหนดการสำหรับบัณฑิตที่เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562-2564


ตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่ : รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ที่มีสิทธิ์เข้ารับปริญญาบัตร – วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น (northern.ac.th)