ผู้ว่าฯตาก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พักคอย

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตากพร้อมดัวย นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด และคณะลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการจัดทำศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ (community isolation) ณ ศูนย์พักคอยสุขใจวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมี ผศ.ดร.สิรินี ว่องวิไลรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ดร.วีรพงษ์ สุทาวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และดร.หัสชัย ตั้งมั่งมี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พาเยี่ยมชมสถานที่ และตรวจการเตรียมความพร้อมในการจัดทำศูนย์พักคอยสุขใจวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น อำเภอเมืองตาก ณ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น