วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

NORTHERN COLLEGE

055-517488
088-8873963
088-8873969

ผู้สมัครรับการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น นำเสนอวิสัยทัศน์และนำเสนอผลงาน

วันที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ผู้สมัครรับการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น นำเสนอวิสัยทัศน์และนำเสนอผลงานที่ห้องประชุมชนารัตน์ โดยมีการเผยแพร่ผ่านทาง zoom meeting ให้คณาจารย์เข้ามาร่วมฟังได้

แชร์เรื่องนี้ :

Recent Posts

Follow Us

NTC Video

Scroll to Top