พิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล และงานวันแม่แห่งชาติ

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

และงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566

——————————-

นำทีมเข้าร่วมโดย ดร.หัสชัย ตั้งมั่งมี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ของวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

ในวันพฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม 2566

ณ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น