พิธีทำบุญ เและถวายเทียนพรรษา ในโครงการ สืบสานประเพณีทำบุญวันเข้าพรรษา และวันอาสาฬหบูชา ประจำปีการศึกษา 2566

ประมวลภาพกิจกรรม การประกอบพิธีทำบุญ เและถวายเทียนพรรษา

ในโครงการ สืบสานประเพณีทำบุญวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา ประจำปีการศึกษา 2566

นำทีมเข้าร่วมโดย ดร.วีรพงษ์ สุทาวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ดร.หัสชัย ตั้งมั่งมี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ของวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น