พิธียกเสาธงชาติ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

เมื่อศุกร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2566 ตั้งแต่เวลา 7.30น. ถึง12.00น.
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นได้ทำพิธียกเสาธงชาติ ประจำวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
ได้นิมนต์พระสงค์ 9 รูป และท่านพราห์ม ทำพิธิสงฆ์ และพิธีพราห์ม เพื่อเป็นสิริมงคล
โดย ท่าน ดร.ชนากานต์ ยืนยง ผู้รับใบอนุญาติ และ ผศ.ดร.ไตรรัตน์ ยืนยง ท่านอธิการบดี เป็นประธานในพิธี
โดยมี นักศึกษา คณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้บริหารทั้งจากวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น และสถาบันในเครือ เข้าร่วมพิธี