พีธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น และโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565
ผศ.ดร.โตรรัตน์ ยืนยง อธิการบดีวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น นำทีมรองอธิการบดี และคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตงลงความร่วมมือทางวิชาการ
กับโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก โดยมี นพ.ภานุ คูวุฒยากร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวช และคณะ ได้ร่วมลงนาม