ภาพบรรยากาศในงานประเพณีลอยกระทง

ภาพบรรยากาศในงานประเพณีลอยกระทง การเดินขบวน ตามชุดการแสดง และการแสดงเปิดงาน ณ เวทีกลางน้ำ และโชว์ลอยกระทงสายไหลประทีป ๑,๐๐๐ ดวง

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น และโรงเรียนไฮเทค เทคโนโลยี ตาก ได้รับเกียรติจากทางจังหวัด ให้เป็นผู้จัดแต่งขบวนแห่เชิญถ้วยรางวัลพระราชทาน และกระทงพระราชทาน พร้อมทั้งทำการแสดงในพิธีเปิดงานและโชว์ลอยกระทงสายไหลประทีป ๑,๐๐๐ ดวง เมื่อวันเสาร์ ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา โดยคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และนักเรียน