วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นศึกษาดูงาน หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต และหลักสูตรภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผู้บริหารวิทยาลัยนอร์ทเทิร์นศึกษาดูงาน หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์
และหลักสูตรภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

ในวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2565 ในเวลา 14:00 น.