วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย แลกเปลี่ยนการแสดงพื้นบ้านนานาชาติ ในรูปแบบเสมือนจริง ในงาน FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLCLORE DO BRASIL virtual 2022

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ดังไกลไปบราซิล !
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย แลกเปลี่ยนการแสดงพื้นบ้านนานาชาติ ในรูปแบบเสมือนจริง (Live สดจากบราซิล) ในงาน FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLCLORE DO BRASIL virtual 2022 ระหว่างวันที่ 16-17 ส.ค. 65 ณ ประเทศบารซิล

#เด็กนอร์ทเด็กเหนือ
#องค์การนักศึกษาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
#กองกิจการNorthernntc
#สำนักศิลปวัฒนธรรมวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
#ช่างฟ้อนNTC #Nortart