วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ในการสัมนาวิชาการ “เทคนิคการพัฒนาคุณภาพชีวิต สู่ความสำเร็จ” ของ สักนักงาน กศน. จังหวัดตาก

คณะบริหารธุรกิจ และทีมประชาสัมพันธ์วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ในโครงการ

การสัมนาวิชาการ “เทคนิคการพัฒนาคุณภาพชีวิต สู่ความสำเร็จ”

หลักสูตรการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จัดโดย ศูนย์ประเมินเทียบระดับการศึกษาในสังกัด สำนักงาน กศน. จังหวัดตาก