สถานที่เล่นกีฬาและนันทนาการ

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น สนับสนุนกีฬาและการออกกำลังกาย เป็นศูนย์รวมการออกกำลังกายและบริการสนามกีฬา มีบริการฟิตเนสคลับ ส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพให้นักศึกษามีร่างกายที่แข็งแรง